Marczuk Adwokaci

Giuseppe G. M. Montone

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu "La Sapienza" w Rzymie. 

Egzamin kwalifikacyjny złożył przed Sądem Apelacyjnym w Catanzaro.
Od 1990 roku świadczy usługi prawne na terenie Włoch.

Właściciel Kancelarii w regionie Calabria.
Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Castrovillari (cs).

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz karnym.

Jego ugruntowana wiedza mającą swe stałe zastosowanie w indywidualnych sprawach Klientów umożliwia nieustanny rozwój zawodowy i tworzy niebagatelny zasób doświadczenia.
Rzetelność i kompetencje prawne osiągnął dzięki głębokiej pasji, inklinacji do poszanowania praw człowieka i rozwoju edukacji prawniczej.

Od 1990 roku wykłada prawo i ekonomię rozbudzając wrażliwość jurydyczną wśród młodzieży.

W ramach programu resocjalizacji prowadzi zajęcia w Zakładzie Karnym w Rossano Calabro.
Posługuje się językiem francuskim.


Giuseppe G.M. MontoneAVVOCATO

Laureato alla Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" a Roma.

Ha superato il concorso ed esame di abilitazione alla professione di avvocato, presso la Corte d'Appello di Catanzaro.
Dall'anno 1990,fornisce assistenza e consulenza legale sull'intero territorio italiano.

Titolare dello studio legale in Calabria.
Fa parte dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari (cs)

Specializzato in diritto civile e penale.

La conoscenza consolidata e il continuo confronto con la clientela, permettono una permanente crescita sia professionale che personale. Competenze giuridiche,ottiene grazie alla sua profonda passione e la voglia di rispettare i diritti umani ,sviluppando la sensibilità e formazione giuridica dei suoi giovani allievi, insegnando diritto ed economia dal 1990 e anche negli istituti di pena (carcere), inerenti al programma di resocializzazione a Rossano Calabro.

Parla correntemente francese.

SKORZYSTAJ Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

BĄDŹMY W STAŁYM KONTAKCIE

  Znajdź nas na mapie

  Bądźmy w stałym kontakcie
  ul. Jęczmienna 22/6 87-100 Toruń NIP: 9561536955 REGON: 871557372

  Kontakt do nas

  Kontakt w nagłych przypadkach

  adw. Włodzimierz Marczuk

  604 366 628

  adwokat@wlodzimierzmarczuk.pl