Marczuk Adwokaci

Informacje o projekcie

Niniejszy projekt budowy nowej strony internetowej z systemem porad online do zdalnej obsługi klienta jest odpowiedzią na zmiany rynkowe i konieczność dostosowania firmy do realiów funkcjonowania w okresie pandemii. Wymuszone przestoje w funkcjonowaniu Kancelarii i utrudnienia na drodze kontaktu z klientem pozbawiają firmę dochodów z tytułu prowadzonej działalności. Projekt ma na celu dywersyfikację sposobu zarówno pozyskiwania klientów, jak również ułatwienie i przyspieszenie procesu obsługi z ograniczeniem do minimum konieczności bezpośrednich kontaktów. Poprzednia strona internetowa nie spełniała aktualnych wymagań zarówno pod względem wizualnym, jak i funkcjonalnym. Brak należytego dostosowania do urządzeń mobilnych, uboga szata graficzna i przestarzałe rozwiązania zmniejszają szansę konkurowania o klienta.

Porady online znajdujące się na poprzedniej stronie internetowej były najbardziej podstawowym rozwiązaniem umożliwiającym klientowi zostawienie wiadomości bez wpływu na dalszy przebieg procesu obsługi klienta. Rozwiązanie to z racji upływu czasu wykorzystywało zaledwie fragment obecnych możliwości poszukiwanych przez odbiorców. W trosce o swoje bezpieczeństwo wybierają rozwiązania innych firm umożliwiające w jak największym stopniu świadczenie usług w sposób zdalny.

Budowa nowej strony internetowej z systemem do zdalnej pracy z klientem ma zmienić charakter funkcjonowania Kancelarii przenosząc większy ciężar na świadczenie usług prawnych za pomocą rozwiązań o charakterze zdalnym, dywersyfikując tym samym sposób świadczenia pomocy prawnej nie tylko w postaci osobistych kontaktów, które obecnie są i będą ograniczone. W tym celu należało rozszerzyć aktualny kanał komunikacji z klientami, a tym samym zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku. Zbudowana strona internetowa została dostosowana do wszelkich urządzeń mobilnych, od komputerów, przez tablety, po telefony.

Nowa szata graficzna ma na celu czytelną i przejrzystą promocję świadczonych przez Kancelarie promocję świadczonych przez Kancelarię usług i odzwierciedlenie jej wieloletniej pozycji na rynku. Kluczowym elementem była budowa od podstaw systemu porad online, który oprócz podstawowego kontaktu umożliwia bezpieczne przesyłanie dokumentów związanych ze sprawą. Już w tym miejscu należy zasygnalizować, iż poprzednia strona internetowa i panel związany z kontaktem z klientami nie spełniał roli związanej ze skutecznym udzielaniem porad online, a w zasadzie służył jedynie do nawiązania kontaktu.

Nowa strona internetowa doprowadza do zmiany tej sytuacji i umożliwia przeprowadzenie pomocy prawnej od nawiązania kontaktu, poprzez przesłanie koniecznych dokumentów, nawiązanie kontaktu audio video w czasie rzeczywistym oraz świadczenie usługi prawnej. Ponadto, scentralizowany panel zarządzania umożliwia obsługę wszystkich zgłoszeń z jednego miejsca z możliwością przydzielania ich do poszczególnych osób obsługujących sprawę, z którymi również będzie istniała możliwość komunikacji zdalnej. Całość połączona z systemem automatycznych powiadomień umożliwia stały kontakt i informowanie klienta o czynionych postępach nad sprawą. Usprawnia to kontakt zarówno z klientem, jak również między osobami wewnątrz Kancelarii dając realne narzędzie do pracy w sposób zdalny, bez konieczności obecności w firmie.

Wykorzystanie aktualnych rozwiązań technologicznych zwiększa również bezpieczeństwo przekazywanych informacji i zabezpiecza klienta przed ich ewentualnym wyciekiem. Ponadto, w celu realizacji projektu został zakupiony odpowiedni sprzęt tj.: komputer (laptop), umożliwiający zdalny kontakt z klientem poza siedzibą Kancelarii wraz z kamerą i mikrofonem oraz słuchawkami, pozwalającymi na przeprowadzenie rozmowy z klientem online w celu dzielenia porady prawnej. Dodatkowo został zakupiony rzutnik, który w przypadku przeprowadzania porady prawnej czy konsultacji przez wiele osób wyświetlać będzie ekran z komputera na ścianie.

Powyższe niewątpliwie przygotuje Kancelarie na ewentualne nowe fale pandemii i zdecydowanie ułatwi i ustabilizuję pracę firmy w nowych warunkach pandemicznych.

SKORZYSTAJ Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

BĄDŹMY W STAŁYM KONTAKCIE

  Znajdź nas na mapie

  Bądźmy w stałym kontakcie
  ul. Jęczmienna 22/6 87-100 Toruń NIP: 9561536955 REGON: 871557372

  Kontakt do nas

  Kontakt w nagłych przypadkach

  adw. Włodzimierz Marczuk

  604 366 628

  adwokat@wlodzimierzmarczuk.pl