EFEKTYWNE ROZWIĄZANIE SPORU

Usługi mediacyjne Toruń

Mediacja polega na rozwiązaniu sporu przy udziale bezstronnej osoby - Mediatora, który w sposób neutralny i obiektywny pomoże w złagodzeniu konfliktu i dojściu do porozumienia. Mediacja przeprowadzona przez profesjonalnego Mediatora Sądowego lub Mediatora Rodzinnego może doprowadzić do pozasądowego rozwiązania sporu, pozwalając tym samym zaoszczędzić czas i pieniądze. Trzeba jednak pamiętać, że uprawnionymi do przeprowadzania mediacji są tylko ci, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje ku temu – mają ukończone szkolenia oraz certyfikaty potwierdzające kompetencje. Tacy Mediatorzy pracują w naszej Kancelarii.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z PORAD ONLINE ORAZ UMÓWIENIA SIĘ NA SPOTKANIE

Mediator z Torunia

Mediator z Torunia – Adwokat Włodzimierz Marczuk (certyfikat nr 1689/2021) oraz Adwokat Anita Konopka – Czubak (certyfikat nr 1682/2021) ukończyli szkolenie mediacyjne organizowane przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie zdobywając wiedzę i umiejętności w pełnieniu roli Mediatora przyjęte w Standardach Szkolenia Mediatorów opracowanych w dniu 29 października 2007 roku przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

 

Zakres usług mediacyjnych

Kancelaria Marczuk Adwokaci świadczy usługi mediacyjne z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, gospodarczego oraz medycznego. Mogą Państwo skorzystać z tej formy rozwiązywania sporów, aby uniknąć czasochłonnej drogi sądowej, związanych z tym postępowaniem stresów oraz wydatków finansowych.

Mediator może zostać zaangażowany do rozwiązywania sporów w przypadku, gdy dwie strony nie mogą osiągnąć porozumienia na drodze negocjacji, znalazły się w impasie lub nie mogą rozpocząć rozmów w ogóle. Celem jest doprowadzenie do ugody mediacyjnej, która reguluje prawa i obowiązki każdej ze stron oraz uwzględnia przyjęte rozwiązania doraźne i takie, które mają zapobiec nawrotom sytuacji konfliktowych w przyszłości. Jeżeli jest to koniecznie, mediator może nadać ugodzie klauzulę wykonalności, która ma takie same skutki, jak ugoda zawarta w sądzie.

SKORZYSTAJ Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

BĄDŹMY W STAŁYM KONTAKCIE

  Znajdź nas na mapie

  Bądźmy w stałym kontakcie
  ul. Jęczmienna 22/6 87-100 Toruń NIP: 9561536955 REGON: 871557372

  Kontakt do nas

  Kontakt w nagłych przypadkach

  adw. Włodzimierz Marczuk

  604 366 628

  adwokat@wlodzimierzmarczuk.pl