EFEKTYWNE ROZWIĄZANIE SPORU

Usługi mediacyjne Toruń

Decydując się na usługi mediacyjne w Toruniu, można zyskać szansę na rozwiązanie konfliktu bez udziału sądu. Pomoc bezstronnej osoby bywa kluczowa w ocenie danej sytuacji. Kancelaria prawna Toruń oferuje tego typu wsparcie, które stanowi dużą oszczędnością czasu oraz jest sposobem na ograniczenie wydatków związanych z postępowaniem sądowym. Współpracują z nami osoby z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem:

 • Mediator rodziny Toruń,
 • Mediator sądowy Toruń.

Zarówno prawo medyczne Toruń i prawo cywilne Toruń to jedne z kilku specjalizacji, w jakich można uzyskać wsparcie podczas mediacji w kancelarii. Negocjacje wspierają między innymi:

Współpraca ze specjalistami z wielu gałęzi prawa umożliwia rozwiązanie sporu już na etapie przedsądowym.

Kiedy skorzystać z mediacji?

Mediator z Torunia pomoże znaleźć wyjście z sytuacji sporu, które wymaga wypracowania porozumienia satysfakcjonującego obie strony. Z zachowaniem poufności, przygotuje projekt ugody i rozwiązanie do zastosowania w przyszłości. Pomoc dotyczy zarówno konfliktów rodzinnych, jak i małżeńskich, pracowniczych, spraw spadkowych i cywilnych. Mediator z Torunia nie wywołuje nacisku na strony i nie narzuca swojej woli. Jest bezstronną osobą z wiedzą z zakresu wybranej dziedziny prawa, który uwzględnia ją podczas negocjacji z zaangażowanymi stronami.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z PORAD ONLINE ORAZ UMÓWIENIA SIĘ NA SPOTKANIE

Mediator z Torunia

Mediator z Torunia – Adwokat Włodzimierz Marczuk (certyfikat nr 1689/2021) oraz Adwokat Anita Konopka – Czubak (certyfikat nr 1682/2021) ukończyli szkolenie mediacyjne organizowane przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie zdobywając wiedzę i umiejętności w pełnieniu roli Mediatora przyjęte w Standardach Szkolenia Mediatorów opracowanych w dniu 29 października 2007 roku przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

 

Zakres usług mediacyjnych

Kancelaria Marczuk Adwokaci świadczy usługi mediacyjne z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, gospodarczego oraz medycznego. Mogą Państwo skorzystać z tej formy rozwiązywania sporów, aby uniknąć czasochłonnej drogi sądowej, związanych z tym postępowaniem stresów oraz wydatków finansowych.

Mediator może zostać zaangażowany do rozwiązywania sporów w przypadku, gdy dwie strony nie mogą osiągnąć porozumienia na drodze negocjacji, znalazły się w impasie lub nie mogą rozpocząć rozmów w ogóle. Celem jest doprowadzenie do ugody mediacyjnej, która reguluje prawa i obowiązki każdej ze stron oraz uwzględnia przyjęte rozwiązania doraźne i takie, które mają zapobiec nawrotom sytuacji konfliktowych w przyszłości. Jeżeli jest to koniecznie, mediator może nadać ugodzie klauzulę wykonalności, która ma takie same skutki, jak ugoda zawarta w sądzie.

SKORZYSTAJ Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

BĄDŹMY W STAŁYM KONTAKCIE

  Znajdź nas na mapie

  Bądźmy w stałym kontakcie
  ul. Jęczmienna 22/6 87-100 Toruń NIP: 9561536955 REGON: 871557372

  Kontakt do nas

  Kontakt w nagłych przypadkach

  adw. Włodzimierz Marczuk

  604 366 628

  adwokat@wlodzimierzmarczuk.pl