Marczuk Adwokaci

Wynagrodzenie dla adwokata

Wysokość wynagrodzenia jest każdorazowo ustalana indywidualnie.

Proponujemy następujące sposoby ustalenia wynagrodzenia:

 • Wynagrodzenie podstawowe – jego wysokość jest ustalana indywidualnie przed zawarciem umowy zlecenia przy uwzględnieniu niezbędnego nakładu pracy, miejsca świadczenia usługi, stopnia trudności sprawy.
   
 • System rozliczeń godzinowych – wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie czasu poświęconego przez Kancelarię na wykonanie danego zlecenia oraz ustalonej stawki godzinowej; przedmiotowy system stosowany jest głównie przy stałej obsłudze prawnej.
   
 • Umowa ryczałtowa stałej obsługi prawnej – kwota wynagrodzenia jest ustalana proporcjonalnie do przewidywanego nakładu pracy Kancelarii; jest to stała opłata zwykle uiszczana w odstępach miesięcznych co pozwala kontrahentowi przewidzieć stały koszt obsługi prawnej
   
 • System z premią za sukces (success fee) – w przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy.
SKORZYSTAJ Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

BĄDŹMY W STAŁYM KONTAKCIE

  Znajdź nas na mapie

  Bądźmy w stałym kontakcie
  ul. Jęczmienna 22/6 87-100 Toruń NIP: 9561536955 REGON: 871557372

  Kontakt do nas

  Kontakt w nagłych przypadkach

  adw. Włodzimierz Marczuk

  604 366 628

  adwokat@wlodzimierzmarczuk.pl