8 marca 2023

Prawne konsekwencje wypadku na stoku narciarskim

Jakie skutki prawne może mieć wypadek na stoku narciarskim? Najczęściej będzie to powstanie zobowiązania do naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia pokrzywdzonemu za doznaną krzywdę. Przed tymi konsekwencjami uchronić nas może uprzednie zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Warto jednak pamiętać o tym, że nawet najwyższa polisa OC nie uchroni nas od odpowiedzialności karnej.

Odpowiedzialność karna – w jakich sytuacjach grozi?

W sytuacji, gdy w wyniku naszego nieuważnego zachowania na stoku narciarskim inna osoba dozna urazu, może grozić nam odpowiedzialność karna za przestępstwo nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu.

Uszczerbek na zdrowiu może mieć charakter ciężki, średni albo lekki. Kwalifikacja uszczerbku ma znaczny wpływ na wymiar kary. W najgorszym przypadku sprawcy nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozić może nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Odpowiedzialność karna – przykładowa sytuacja

Aby zobrazować powyższe rozważania na temat odpowiedzialności karnej za spowodowanie wypadku na stoku narciarskim warto przytoczyć przypadek naszego Klienta.

Podczas zjazdu po stoku narciarskim nasz Klient najechał na narty innej osoby, która bardzo powoli poruszała się w poprzek stoku, gdyż dopiero uczyła się jeździć na nartach. Wskutek najechania na narty upadła i doznała złamania kości promieniowej z przemieszczeniem.

W związku z zaistniałą sytuacją naszemu Klientowi zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 157 §1 i §3 kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu.

Prokuratura w akcie oskarżenia zarzuciła naszemu Klientowi, iż Jego zachowanie na stoku nie było zgodne z regulaminem stoku, który regulował m.in. pierwszeństwo narciarzy poruszających się tak, jak poszkodowana kobieta.

W opisanej sprawie Sąd warunkowo umorzył postępowanie na okres 1 roku.

Podsumowanie 

Przede wszystkim na stoku zawsze należy zachowywać ostrożność. W ten sposób możemy uniknąć problemów, wynikających zarówno z odpowiedzialności finansowej za spowodowaną szkodę, jak i odpowiedzialności karnej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź problemów zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Dzięki prywatnym zainteresowaniom sportowym chętnie i profesjonalnie zajmujemy się sprawami dotyczącymi sportu.

SKORZYSTAJ Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

BĄDŹMY W STAŁYM KONTAKCIE

  Znajdź nas na mapie

  Bądźmy w stałym kontakcie
  ul. Jęczmienna 22/6 87-100 Toruń NIP: 9561536955 REGON: 871557372

  Kontakt do nas

  Kontakt w nagłych przypadkach

  adw. Włodzimierz Marczuk

  604 366 628

  adwokat@wlodzimierzmarczuk.pl